Coop in Phitsanulok

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์  โครงการสหกรณ์ ระเบียบและข้อบังคับ  สวัสดิการ  การจัดชั้นสมาชิก
   สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
Online:  36
Visits:  105,101
Today:  49
PageView/Month:  1,587
Last Update:  8/10/2561


Email:coopnikom.bk@gmail.com
ที่อยู่ 514/1 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ
จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65410 


 

         ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์อาชีพเกษตรกรรมจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่งและเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาประเทศ  

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด เป็นสหกรณ์หนึ่งที่ได้รับการจัดตั้งโดยมีความมุ่งหมายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรสมาชิกส่งเสริมให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประหยัดและออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนรายได้ส่วนหนึ่งของตนไว้ในทางที่มั่นคง  และได้รับประโยชน์ตามสมควร  การดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด

คณะกรรมการดำเนินการได้ดำเนินการตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์มาโดยตลอด คือการช่วยตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ จำนำไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรม และเกิดสันติสุขในสังคม สหกรณ์ประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ มีความเจริญเติบโตตามลำดับ ได้ให้ความช่วยเหลือมวลสมาชิกเพื่อให้มวลสมาชิกได้รับประโยชน์โดยทั่วกัน เพราะการมารวมกันเป็นสหกรณ์ เพื่อให้มีพลัง มีความสามารถในการทำประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ด้วยกัน และสมาชิกก็ได้ให้ความร่วมมือกับสหกรณ์เป็นอย่างดี ทำให้สหกรณ์ได้รับความไว้ว่างใจและความเชื่อมั่นจากมวลสมาชิก ความสำเร็จของสหกรณ์เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ที่อุทิศเวลาทุ่มเทให้สหกรณ์อย่างแท้จริง  

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด  ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมสหกรณ์ฯ ของเราด้วยความยินดียิ่ง สหกรณ์ฯ ของเรามี มินิมาร์ทที่ทันสมัย คัดสรรแต่สินค้าที่ีมีคุณภาพมาไว้บริการสำหรับท่านรวมถึงปั๊มน้ำมันที่ได้มาตรฐานบริการเป็นเยี่ยม และร้านอาหารครัวสหกรณ์ไว้บริการสมาชิก อย่าลืมมแวะมาใช้บริการ ของสหกรณ์ฯนะครับ  

ขอขอบคุณมวลสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด ชุดที่ 37 ในการบริหารจัดการงานของสหกรณ์ฯ

 

 

ll Home ll เกี่ยวกับเรา ll คณะบริหาร ll ธุรกิจสหกรณ์ ll สินค้าสหกรณ์ ll กระดานถาม-ตอบ ll ติดด่อเรา ll
 
 
Online:  36
Visits:  105,101
Today:  49
PageView/Month:  1,587