Coop in Phitsanulok

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์  โครงการสหกรณ์ ระเบียบและข้อบังคับ   สวัสดิการ   การจัดชั้นสมาชิก
   สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
Online:  26
Visits:  105,091
Today:  39
PageView/Month:  1,577
Last Update:  8/10/2561


E-mail:coopnikom.bk@gmail.com
ที่อยู่ 514/1 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ
จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65410 


 
 
วิธีการรับสมัคร/เอกสารรับสมัครสมาชิกใหม่
ขั้นตอนที่1
เตรียมเอกสารการรับสมัครสมาชิก (อายุ 20-80 ปีเท่านั้น)ยื่นสมัครสมาชิกที่สหกรณ์
หนังสือรับรองจากประธานกลุ่ม (ของสหกรณ์)
สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนของผู้สมัคร                  จำนวน 2 ฉบับ
สำเนาหลักทรัพย์ (โฉนดที่ดิน) ของผู้สมัคร                     จำนวน 2 ฉบับ
ใบรับรองแพทย์ของผู้สมัคร (จากโรงพยาบาลเท่านั้น)          จำนวน 1 ใบ
รูปถ่ายผู้สมัครขนาด 1 นิ้ว                                         จำนวน 3 รูป
สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)                   จำนวน 2 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนของคู่สมรส                  จำนวน 2 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์สวัสดิการ            จำนวน 1 ฉบับ 
ขั้นตอนที่ 2
สหกรณ์ฯ จะติดต่อกลับเพื่อตรวจสอบบ้านสมาชิก และที่ดิน โดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3
สหกรณ์ฯ จะติดต่อแจ้งวันอบรมสมาชิกใหม่ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 
 
 ใบสมัครสมาชิกสมทบ/ใบรับรองประธานกลุ่ม               >> download <<  
ใบสมัครสวัสดิการ                                              >> download <<  
 
 
 
 
 
 
ll Home ll เกี่ยวกับเรา ll คณะบริหาร ll ธุรกิจสหกรณ์ ll สินค้าสหกรณ์ ll กระดานถาม-ตอบ ll ติดด่อเรา ll
 
Online:  26
Visits:  105,091
Today:  39
PageView/Month:  1,577