Coop in Phitsanulok

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์  โครงการสหกรณ์ ระเบียบและข้อบังคับ  สวัสดิการ  การจัดชั้นสมาชิก
   สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
Online:  9
Visits:  105,074
Today:  22
PageView/Month:  1,560
Last Update:  8/10/2561


E-mail:coopnikom.bk@gmail.com
ที่อยู่ 514/1 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ
จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65410 


 
 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯบางระกำ จำกัด ได้รายงานผลการดำเนินประจำปี 2557 ครั้งที่ 37 วันที่ 15 สิงหาคม 2557

>> ภาพข่าว >>

 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ปลูกไม้ผลยืนต้น

เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา

 >>ภาพข่าว>>

 โครงการอบรมเยาวชนสหกรณ์
สิบเนื่องมาจากสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ในโรงเรียนในเขตพื้นที่ของสหกรณ์ จำนวนโรงเรียน 12 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมออมทรัพย์กับสหกรณ์ และสหกรณ์ได้ดำเนินกิจกรรมออมทรัพย์ในโรงเรียนมาแล้ 7 ปีมีประโยชน์สร้างนิสัยให้นักเรียนรู้จักการออม  ประหยัด ใช้จ่ายเงินตามความจำเป็นและมีความประสงค์ที่จะให้กิจกรรมสหกรณ์ได้มีการเผยแพร่ในโรงเรียนให้มากยิ่งขึ่น  >> ภาพข่าว>>

 

โครงการลุ้นรับโชคกับการทำธุรกิจกับสหกรณ์ ปีบัญชี 2557

มีการจับรางวัลลุ้นรับโชคกับการทำธุกิจกับสหกรณ์ สินเชื่อ ซื้อหุ้นลุ้นโชค ธุรกิจซื้อสินค้ากับสหกรณ์ มีสมาชิกร่วมลุ้นรับโชคไม่ต่ำกว่า 400 คน    

>>ภาพข่าว>>

 

งานคลินิคเกษตรในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาช    

  << ภาพข่าว >>

 

โครงกรมอบทุนการศึกษา

ทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ตามโครงการส่งเสริมการอบรมในโรงเรียน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 

>> ภาพข่าว>>

โครงการ วันสหกรณ์แห่งชาติ 2557

 งานรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพระราชาวรวงค์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์   >>ภาพข่าว <<

 

 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯบางระกำ จำกัด  ได้เข้าร่วมปลูกป่ากับนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556

>> ภาพข่าว >

 

 กีฬาสหกรณ์สัมพันธ์  ครั้งที่ 21  ประจำปี 2557
 >> ภาพข่าว << 

โครงการการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ  บางระกำ จำกัด ปี 2557/2560

 >> ภาพข่าว<<

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกรรมการบริหารกลุ่ม 

 >> ภาพข่าว>>

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกรรมการบริหารกลุ่ม 

 >> ภาพข่าว>>

   
   
ll Home ll เกี่ยวกับเรา ll คณะบริหาร ll ธุรกิจสหกรณ์ ll สินค้าสหกรณ์ ll กระดานถาม-ตอบ ll ติดด่อเรา ll
 
Online:  9
Visits:  105,074
Today:  22
PageView/Month:  1,560