Coop in Phitsanulok

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์  โครงการสหกรณ์ ระเบียบและข้อบังคับ สวัสดิการ การจัดชั้นสมาชิก
   สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
Online:  12
Visits:  105,077
Today:  25
PageView/Month:  1,563
Last Update:  8/10/2561


E-mail:coopnikom.bk@gmail.com
ที่อยู่ 514/1 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ
จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65410 


 

1. เปิดบัญชีเงินฝากรับขวัญทายาทของสมาชิกแรกเกิด   1,000 บาท/คน/ปีบัญชี

 เงื่อนไข

-  เป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า 1 ปี 
-  เป็นบุตรที่ชอบตามกฎหมายไม่รวมบุตรบุญธรรม
-  มีหุ้นไม่ต่ำกว่า  5,000 .- บาท

2. สหกรณ์จะเพิ่มหุ้นลุ้นโชคให้สมาชิกที่ผ่านการเกณฑ์การจัดชั้น
    สมาชิกชั้นที่   1      จำนวน                    300          บาท

    สมาชิกชั้นที่   2      จำนวน                    100          บาท

3. รับเงินโบนัสพิเศษประจำปีบัญชี      
    สมาชิกชั้นที่   1      จำนวน                    300          บาท
    สมาชิกชั้นที่   2      จำนวน                    100          บาท

4. สหกรณ์จะให้ความช่วยเหลือ สมาชิกที่ประสบอัคคีภัยและวาตภัย  ตามความเหมาะสมเป็นราย ๆ ไป

เงื่อนไข 

-   เป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า 1 ปี 
-   มีหุ้นไม่ต่ำกว่า  5,000 .- บาท

5. สมาชิกสหกรณ์หรือคู่สมรสของสมาชิก หรือสมาชิกสมทบที่ถึงแก่กรรม ระหว่างตั้งศพบำเพ็ญกุศล สหกรณ์ฯ จะ
-  มอบพวงหรีด 1 พวง/เป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมศพ 1 คืน

-  นำปัจจัยที่จำเป็นในการจัดงาน เช่น น้ำมันพืช 1 ลัง น้ำดื่ม ขวดน้ำแบบแก้ว  น้ำผลไม้

เงื่อนไข

-  เป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า 1 ปี -   มีหุ้นไม่ต่ำกว่า  5,000 .- บาท

 
 
 
ll Home ll เกี่ยวกับเรา ll คณะบริหาร ll ธุรกิจสหกรณ์ ll สินค้าสหกรณ์ ll กระดานถาม-ตอบ ll ติดด่อเรา ll
 
Online:  12
Visits:  105,077
Today:  25
PageView/Month:  1,563